Färre flygresenärer i mars

Antalet flygpassagerare på Visby flygplats minskade under mars med drygt 3 000 eller 12 procent, jämfört med samma månad förra året.
Räknat från årets början - januari till och med mars - är minskningen sju procent. Resandet på Visby har dock bara minskat hälfen så mycket som vid andra flygplatser i landet, uppger Claes-Göran Häglund som är marknadsansvarig på flygplatsen. Också antalet starter och landningar minskar - dock inte så mycket som antalet passagerare och inte heller så mycket som på de flesta andra av landets flygplatser.