Ökad rening av Östersjön kan behövas

Östersjöns miljö är mycket illa ute, värre än man tidigare tror. Det framgår av en rapport från Miljövårdsberedningen, som läggs fram för regeringen på tisdagen. Miljöministern tror att ökad rening kan vara en lösning.

Skadorna av övergödning, syrefria bottnar och miljögifter är nu så allvarliga att risken finns att ekosystemet är oåterkalleligt förändrat.

– Det är en väldigt allvarlig hypotes som han för fram och det är viktigt att få veta om det verkligen förhåller sig på det sättet. Det är viktigt att vi nu går vidare och tittar på vilken politik vi ska föra för att hantera den svåra situationen, säger miljöminister Lena Sommestad.

Inga bindande åtgärder
Inom Helsingforskommissionen har man arbetat med miljön i Östersjön i trettio år, men det har varit rekommendationer, inga lagligt bindande åtgärder.

– Vi märker att trots att utsläppen minskar får vi ingen påtaglig förbättring utan snarast en långsam försämring av Östersjön, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör vid Naturvårdsverket.

De åtgärder, som har genomförts hittills av Östersjöländerna gäller framför allt punktkällor som avsloppsverk och industrier.

Helsingforskommissionen pekade i början av 90-talet ut 132 så kallade hots spots. Av dem är det nu ett femtiotal, som har förbättrat sina reningsåtgärder.

De stora utsläppen kommer från diffusa källor från jordbruket, biltrafiken och fartygstrafiken.

Endast 39 fartyg har kväverening
Fartygen släpper ut omkring 400 000 ton kväveoxider i Östersjöområdet varje år. Av de 2 000 fartyg som varje dag trafikerar Östersjön är det bara 39 som har någon form av kväverening.

Om några veckor ska regeringen presentera sin miljömålsproposition. Frågan är vad man då tänker man föreslå.

– En fråga som jag kommer att se närmare på är ge i uppdrag att vi ska förbättra reningen i våra reningsverk vid kusten, men framför allt i de enskilda avloppen. Det är en av många viktiga frågor som vi ska ta tag i, säger miljöminister Lena Sommestad.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se