"Sverige har viktig roll för att övervaka datatrafik"

2:12 min

Sverige spelar en avgörande roll i spioneriet mot all världens datatrafik. Det sa underrättelseexperten Duncan Campbell inför Europaparlamentets utskott för mänskliga fri- och rättigheter i går.

– Det kommer nog som en överraskning när jag nu kan berätta om ett avgörande samarbete med den brittiska underrättelsetjänsten, sa Duncan Campbell.

Enligt dokumenten är Sverige den största samarbetspartnern utanför de engelsktalande länderna, berättade Duncan Campbell inför parlamentsutskottet i går.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter har i uppdrag att utreda vad signalspaningen mot all datatrafik innebär för EU-medborgarna.

I går höll utskottet en tre timmar lång hearing, där Duncan Campbell var en av experterna som hördes. Han är en frilansjournalist som numera främst arbetar som underrättelseexpert.

Det var han som för ungefär tio år sedan tog fram en motsvarande rapport till utskottet, om det dåvarande övervakningssystemet Eccelon.

– Det globala övervakningssystemet sprider sig alltså, inte bara via mitt land, Storbritannien, utan nu också genom en mycket aktiv och samarbetsvillig medlemsstat, Sverige, säger Duncan Campbell.

Sverige har tillgång till kablar som ingen annan har, enligt Campbell. Han menar sannolikt bland annat undervattenskablar för datatrafik i Bottenhavet.

Utrikesminister Carl Bildt säger att det inte är någon hemlighet att FRA har ett internationellt samarbete, men ställer sig tveksam till uppgifterna från Campbell.

– Jag kan inte vad den här mannen vet över huvud taget. Det verkar inte vara så mycket, säger han.

Centerpartiets ledare Annie Lööf kan inte bekräfta uppgifterna om att Sverige samarbetar nära med USA i övervakningen av internet och exempelvis har gett USA tillgång till kablar under Östersjön.

– Jag förutsätter att det tuffa lagstiftning vi har i Sverige, den försvarsunderrättelsedomstol som ger tillstånd och de kontrollorgan vi har för att granska FRA:s verksamhet, följs och efterlevs.

Vänsterpartiet menar att det skulle vara en stor skandal om Sverige och myndigheten FRA samarbetat med NSA om övervakning av internet.

Miljöpartiets riksdagsledamot Maria Ferm tycker att regeringen nu borde ge besked om vad som hänt och är mycket kritisk.

– Om uppgifterna stämmer tycker jag att det är mycket allvarligt. Bland annat eftersom regeringen tidigare sagt att de inte haft fullständig bild över USA:s övervakning och inte kunnat vidta några åtgärder, säger Maria Ferm.

– Men också för att regeringen i EU lagt in sitt veto för att hindra EU från att ta upp frågor om övervakning med USA.