Viktiga fiskehamnar kartläggs

Fiskeriverket ska på uppdrag av regeringen kartlägga alla strategiska fiskehamnar och landningshamnar för fisk i landet.
Rapporten ska visa var hamnarna finns, hur mycket de används och hur viktiga de är för regionen. Fiskeriverket vill därför ha en förteckning av länsstyrelsen över vilka hamnar som är viktigast för yrkesfisket på Gotland.