Varslen ökar i Dalarna

Varslen har ökat kraftigt i Dalarna under det första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Men den öppna arbetslösheten är fortfarande lägre.
Enligt de nya siffror som länsarbetsnämnden idag presenterade om situationen på arbetsmarknaden i Dalarna så varslades 321 personer om uppsägning under det första kvartalet i år. Det är 70 procent mer än under första kvartalet förra året. Jämfört med åren 1999 och 2000 är varselsiffrorna förhållandevis låga. Lite drygt 6 000 personer var under mars öppet arbetslösa i länet. Det mostvarar 3,6 procent av befolkningen. Det är en minskning med 200 personer sedan februari.