Scenkonstpensionerna löses i budgeten 2014

2:12 min

I flera år har branschen kritiserat pensionssystemet, som är anpassat för fastanställda som arbetar till 65 och därför inte alls passar en frilansbransch där t ex dansare går i pension vid 41 års ålder. Nu kan Kulturnytt berätta att de olika parterna inom regeringen, i budgetpropositionen för 2014, har kommit överens om en lösning som innebär bland annat hjälp till omskolning.

– Det här systemet gör det möjligt till karriärväxling och sen är det upp till parterna på arbetsmarknaden att komma överens om hur villkoren ska se ut. Vad vi garanterar är att pengarna finns kvar inom sektorn och att de kan träffa de avtal de tycker passar och främjar scenkonsten bäst, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Men varför har scenkonstpensionsfrågan varit så svår att lösa när resten av arbetsmarknaden gick över till ett nytt pensionssystem? Dels handlar det om att till exempel dansare kan gå i pension vid 41 års ålder och sångare vid 52 och då alltså har många år kvar till 65. Dels så är landets scenkonstarbetare i allt större utsträckning frilansare och det har gjort det svårt för institutionerna att beräkna den fulla kostnaden när de vill anställa. I vissa fall har arbetsgivare fått betala in tre gånger så mycket i pensionspremie som de betalat i lön.

Regeringen föreslog ifjol att arbetsmarknadens parter ska lösa frågan genom ett nytt kollektivavtal och det välkomnades av branschen. En viktig fråga inför regeringens budgetförhandlingar för 2014 har varit hur arbetslinjen ska kunna upprätthållas även inom scenkonsten. Det har man nu löst genom en skrivning om karriärväxling, med andra ord omskolning.

Regeringen vill också att de pengar som frigörs genom det nya systemet ska gå till stärka kvaliteten på scenkonstområdet. Branschen har i flera år klagat på att lösningen av scenkonstpensionerna tar så lång tid. Lena Adelsohn Liljeroth svarar:

– Ja för det är komplicerat att få från ett system till ett annat. Förut beräknade man pensionen på de femton bästa åren nu är det hela livets inkomster som ska gälla, så är det för övriga arbetsmarknaden men det har inte riktigt fungerat för teatrar och musikinstitutioner. De har haft sina egna villkor. Tidigare försök att ändra i det här har stupat på olika sätt och därför är jag väldigt glad över att vi har hittat en lösning.