Yahoo: Nära 30 000 frågor från regeringar i år

1:54 min

Nya detaljer avslöjas nu dagligen om flera länders övervakning av nätet och dess användare. De senaste uppgifterna kommer i dag från internetföretaget Yahoo.

Nu när nya detaljer om det som kallas NSA-skandalen avslöjas i stort sett varje dag, tävlar världens nätjättar i att visa upp hur företagen mer eller mindre tvingats bli medspelare i den omfattande globala nätövervakningen.

När det nu avslöjats att det skett, vill de vara så öppna som möjligt, för att kanske återvinna något av användarnas förtroende. Och efter Twitter, Facebook och Google är det nu dags för Yahoo att berätta.

Rapporten visar att Yahoo under årets första sex månader fick närmare 30 000 frågor om sina kunder och användare från olika länders myndigheter och regeringar.

Uppgifterna som begärts ut handlar om vad som skrivits i mejl och messenger, vilka bilder som lagts ut på Flickr, och vem som finns i adressböckerna.

USA leder ligan, med nästan hälften av frågorna om Yahoos användare.

Det handlar om drygt 12 000 förfrågningar om sammanlagt runt 40 000 Yahookonton.

Men även Kanada, Brasilien, Mexiko, Frankrike och Tyskland har ställt frågor och krav.

Yahoo understryker att frågorna från NSA och andra bara berört mindre än en hundradels procent av deras kunder världen över, men rapporten visar också att bara i 2 procent av fallen har Yahoo vägrat lämna ut uppgifter.

Den förtroendekris som nu drabbat världens alla nätjättar leder inte bara till mer öppenhet och fler transparensrapporter, som den senaste från Yahoo.

Google berättar i dag hur man nu jobbar dygnet runt för att snabbt hitta nya sätt att kryptera mer av den information som flyter omkring i cyberrymden.

En sådan åtgärd kommer dock inte att kunna sätta stopp för till exempel NSA:s begäran om användaruppgifter av nationella säkerhetsskäl.

För det krävs ny lagstiftning, något som åtminstone här i USA ligger långt borta.