Problem för EU-projekt

Vissa gotländska projekt som beviljats EU-pengar kanske måste avbrytas. Det kan bli effekten av att den regionala utvecklingsenheten måste välja hårdare vilka projekt som skall få stöd.
Just nu finns det sex gotländska projekt som beviljats stöd från EU, men kräver medfinansiering för att de pengarna skall falla ut. För dem som beviljats stöd kan det handla om ett bortfall på flera hundra tusen kronor. Enligt Sonia Landin som är handläggare på EU:s Mål 2-sekretariat på Gotland, har somliga projekt också andra medfinansiärer än kommunen. I de fallen försvinner inte EU-stödet helt utan krymper bara i förhållande till det uteblivna kommunala stödet.