Informationen kring tandvård kan förbättras

Folktandvården har redan landstingets uppdrag att informera alla med ansvar för barn och unga om förutsättningarna för en god tandhälsa. Det börjar redan på mödra- och barnavårdscentralerna. Men informationen kan bli bättre, det säger Klas Lindström på landstingets tandvårdsgrupp.  

Med anledning av moderaten Eva Lips förslag om bättre tandvårdsinformation för invandrare har Klas Lindström frågat tandklinikerna vad som nu görs och han har redan fått en del svar.

Enligt Klas Lindström finns det inte på central nivå inom landstinget några exakta direktiv på hur informationen ska utformas. Det finns dock information i form av broschyrer på olika språk, men enligt Klas Lindström skulle informationen gå att förnya med andra pedagogiska underlag.

Han säger också att tandkliniker i områden med sämre tandhälsa får speciella pengar för att kunna gå ut och informera om tandvård. Det beror på att flera undersökningar visat att i områden där många är arbetslösa eller har låga medelinkomster och där det finns många invandrare har också många bekymmer med tänderna. Och det finns flera ideer om olika metoder att komma till rätta med problemen.

Bland annat har man startat en diskussion med Folktandvården om att pröva olika projekt där man inte bara arbetar från tandvårdens sida. Det handlar även om att förbättra barn- och ungdomars kostvanor och samarbeta med exempelvis barnhälsovården.