Lundsberg-ordförande: Svårt att ändra kulturen

1:40 min

Helena L' Estrade, ny styrelseordförande på Lundsberg, tror att det blir ett hårt jobb att förändra den kultur som råder på skolan.

På måndag slår riksinternatskolan Lundsberg återigen upp sina portar för eleverna. Skolan stängdes i förra veckan efter att uppgifter kommit fram om att elever på skolan bränt två yngre elever med strykjärn.

Redan i morgon håller skolans nya styrelse ett första möte.

– Det vi måste göra först är att skaffa oss en kartbild över nuläget på Lundsberg för att identifiera de åtgärder vi måste vidta för att säkerställa att vi får tillbaka tillståndet från Skolinspektionen. Eftersom vår önskan är att driva skolverksamhet, säger Helena L’ Estrade.

Det var efter att det uppdagats att äldre elever på riksinternatet Lundsberg brännskadat två yngre elever med strykjärn, som Skolinspektionen i förra veckan beslutade att skolan skulle stängas. Samtliga ledamöter i skolans styrelse beslutade då att ställa sina platser till förfogande.

Helena L' Estrade är ny styrelseordförande på Lundsberg – skolan som tidigare varnats av Skolinspektionen efter att elever utsatts för kränkande behandling.

L' Estrade har tidigare jobbat som rådgivare till företagsledningar i utbildningsbranschen och som vd för Rektorsakademin. Hon tror att det kommer bli ett hårt jobb att förändra den kultur som råder på skolan.

– Det vi i styrelsen måste göra, tillsammans med skolledning, föräldraförening, elever och elevråd - det är att måla upp en lockande bild av vad vi själva vill att Lundsberg ska vara. Vad vill vi att andra ska säga om Lundsberg? säger Helena L' Estrade

Men räcker det med att säga sådant till eleverna?

– Nej, du måste leva önskeläget varje dag. Alla vuxna måste gå i den riktningen, alla elever måste gå i den riktningen. Ska man förändra ett beteende måste man vara på ungdomarna, vara på medarbetarna.