Fler konkurser i länet

Under första kvartalet har antalet konkurser ökat något i Dalarna.
46 företag i Dalarna har under årets första tre månader gått i konkurs. Det är två fler än under motsvarande period i fjol. I landet som helhet har dock antalet konkurser minskat något hittills i år, det handlar om en minskning med 5 procent. Uppgifterna kommer från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.