Regeringen ger försvaret 1,4 miljarder extra

1:31 min

Regeringen föreslår en höjning av anslaget till svenska förbandsverksamheten på totalt 1,4 miljarder under fyra år. Pengarna ska gå till personal och övningar.

– Syftet med höjningen är att stärka Sveriges försvarsförmåga. Och tanken är att förstärka det vi kallar förbandsanslaget, det vill säga de pengar som går till soldater, sjömän och inte minst övningar. Det är viktigt att försvaret kan öva för att höja sin försvarsförmåga, säger försvarsminister Karin Enström.

Regeringen föreslår i höstbudgeten att anslagen till förbandsverksamheten ska öka succesivt under fyra år: Med 200 miljoner nästa år, och sedan 100 miljoner extra varje år fram till 2017. Totalt alltså 1,4 miljarder.

Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall är nöjd över ökningen, även om det även fortfarande finns behov av mer pengar.

– Ja, det här är ett i grunden positiv besked. Men det kvarstår samtidigt ett antal långsiktiga, om balans mellan ekonomi och uppgifter för Försvarsmakten. Inte minst på materialsidan. Så det kommer vi att behöva jobba vidare med. Det är också frågor som den sittande försvarsberedningen har att hantera i sitt arbete, säger han

Även tidigare under åren har förbandsanslagen höjts, men då har det handlat om omfördelningar från andra anslag till försvaret. Men så är det inte den här gången.

– Det är nya pengar som tillförs hela utgiftsområdet. Det är inte en omfördelning inom Försvarsmaktens anslag. Och det är nya 1,4 miljarder fördelat på fyra år. Och 2017 är det en halv miljard högre än det är i dag, säger Karin Enström.