Nyköping

Alla anhöriga kan få hjälp på Anhörigcenter i Nyköping

4:29 min

Anhörigcenter i Nyköping har ökat sina öppettider för att bli mera tillgängliga. Där erbjuds stöd till de som vårdar eller stöttar en anhörig och det behöver inte vara kopplat till en anhörig som har en diagnos, som till exempel demens.

– Här kan alla få hjälp om man är anhörig till någon som är sjuk eller behöver extra hjälp, berättar Anne Ölwe som är verksamhetsutvecklare på Anhörigcenter.

Vilka vänder ni er till?

Alla kan vända sig hit, för vi är alla anhöriga och har rätt till stöd.

Vad kan man få för hjälp?

Man kan få råd och stöd om man har kommit vilse i kommunens enheter. Man kan också vara väldigt trött av att vara anhörig, slutkörd och ledsen. Då kan vi lyssna och ge råd till hur man kan komma vidare. Man kanske kan gå in i en förening eller gå med i en grupp tillsammans med andra som också har det jobbigt.

Kan du ge ett exempel?

– Det kan vara en mamma som har en vuxen son med missbruk. Hon kanske är väldigt trött efter alla år och behöver andra som hon kan tala med och känna igen sig i, berättar Anne Ölwe.