Forskare: Svårt veta var FRA-övervakning hamnar

1:51 min

Försvarets radioanstalt, FRA, har möjlighet att samla in stora mängder rådata från sin övervakning av datatrafik och lämna denna till exempelvis amerikanska NSA. Materialet blir då svårt att veta hur det används, menar flera forskare på området.

– Det är inga begränsningar för hur mycket information man kan överföra till andra länder. Den enda begränsningen är att man behöver tillstånd från regeringen, säger Mark Klamberg, lektor i folkrätt vid Uppsala universitet.

Vad är det för problem med det här?
– Regeringen och FRA har gett en bild av att verksamheten är väldigt reglerad och begränsad. Men när man granskar lagstiftningen får man en annan bild, att den är väldigt omfattande. Man har gett en felaktig bild av verksamhetens omfattning.

Vad FRA får spana efter begränsas på flera punkter, exempelvis måste det röra hot och händelser som har koppling till utlandet.

Men när det gäller att utveckla metoder och teknik finns inte samma begränsningar i lagen vad gäller vad FRA får samla och lämna till utlandet, menar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, skriver Dagens Nyheter.

Han får alltså medhåll av Mark Klamberg, som tycker att riksdagen och regeringen borde vara tydligare med att denna möjlighet finns.

Vad som sker med uppgifter som ska användas för teknisk utveckling när de väl hamnat utomlands är svårt att säga. Det kan användas enligt svenska regler, men också missbrukas, menar forskarna.

Statens inspektion för underrättelseverksamhet öppnar nu för att granska FRA:s internationella samarbete.

FRA vill nu ha en sådan granskning och menar att samma begränsningar gäller för uppgifter som samlas in för teknisk utveckling som för spaning, och att inte mer kan lämnas utomlands.

– Det finns en möjlighet att lämna uppgifter till andra länder inom ramen för tekniskt utvecklingsarbete. Men den är inte större än de möjligheter som finns i övrigt inom den vanliga signalspaningsverksamheten, säger Fredrik Wallin, FRA:s talesperson.