Publiknätverket

Gå med i vårt publiknätverk

Vi behöver dig i P4 Radio Stockholms publiknätverk. Vi vill höra din historia. Vi vill veta hur du har det och vad som händer där du finns. Det du vet, och har varit med om, kan vara en nyhet för andra.

Du som lyssnare är viktig för oss på P4 Radio Stockholm! Det är genom dig som vi kan få värdefulla tips som kan göra vår rapportering ännu mer angelägen. 

Händer det saker i idrottsföreningen som fler borde känna till? Får de äldre i din närhet hjälp och stöd när de behöver? Hur går det för barnen i skolan? Vad har du inte vågat berätta? Inget är för litet eller för stort!

Hör av dig till oss och hjälp oss berätta! Vi ställer frågorna till makthavare, arbetsgivare och andra som spelar stor roll i din vardag. Naturligtvis behandlas dina uppgifter med sekretess och du har källskydd.

När du anmält dig till vårt publiknätverk kontaktar vi dig när vi ska göra en nyhet eller ett program som berör dina intressen, ditt jobb eller din hemort. Du får också kontinuerligt information om vilka nyheter och programinslag som dina och andras uppgifter, har lett till. Du kan också lämna tips direkt till oss.

Har du känslig information och inte vill prata med oss direkt kan du gå in på vår