Ny Teliachef

Anders Igel efterträder Marianne Nivert som chef för Telia.
Igel kommer närmast från tjänsten som vd och koncernchef för Esselte och är stationerad i London. Han är 51-årig civilingenjör och civilekonom. Anders Igel har även varit vice vd i Ericsson och jobbade inom Ericsson mellan 1978 och 1999. Han har sedan 1999 varit styrelseledamot i Telia. Marianne Nivert kommer att gå i pension när hon slutar som Teilachef.