Länets företag får EU kritik

Företagen i Norrbotten är fortfarande dåliga på att ta reda på vad som händer i EU. Det anser Peter Jörgensen, VD för de nordliga länens intresseorgan North Sweden i Bryssel.
Det har trots allt blivit aningen bättre under de sju år som Sverige varit medlem i EU konstaterar Peter Jörgensen. - Jag tycker det har blivit bättre men det är långt kvar, säger han. Jörgensen anser att den bevakning som företagen i de andra medlemsländerna i EU har är dramatiskt mycket bättre än vad företagen i Norrbotten har. Samtidigt menar han att även länets företag har börjat få upp ögonen för hur de själva berörs av politiska beslut i EU, särkskilt när det gäller miljö, regionalpolitik och skattereglering. Ett Norrbottniskt företag som skiljer sig från mängden, enligt Peter Jörgensen, och är ett gott exempel på att bevaka sitt intresse utomlands är LKAB.