Domstol säger nej till bostäder vid Seminarieparken

2:04 min

Det beslut som Uppsala kommun fattade för 1,5 år sen om att bygga bostäder vid Seminarieparken, ogiltigförklaras nu av mark- och miljödomstolen som slår fast att beslutet strider både mot parkens riksintresse och mot kommunens egen översiktsplan.

– Vi är väldigt glada naturligtvis över det här beslutet. Det känns väldigt bra. Vi har kämpat mycket hårt för det, säger Kristina Berglund som är ordförande i Föreningen Vårda Uppsala.

Den hårda och långa striden om Seminarieparken tar nu alltså ytterligare en vändning. Många trodde nog att saken var avgjord efter de senaste besluten i frågan.

Förra året tog en majoritet i Uppsala kommun, bestående av de tre partierna Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, beslutet att tillåta bostadsbyggen vid parken och att bara delvis bevara parkmiljön. Och när det beslutet sen överklagades avslogs överklagandena av länsstyrelsen.

Men länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur av 13 olika parter, av privatpersoner och föreningar och det är det överklagandet som nu burit frukt.

Mark- och miljödomstolen fastslår i sin dom att seminariemiljön är av riksintresse och unik i landet och att kommunens beslut skulle innebära påtaglig skada på området och att kommunens beslut därmed strider mot miljöbalken.

Dessutom skriver domstolen att kommunens beslut strider mot kommunens egen översiktsplan om hur Seminarieområdet ska utvecklas. Föreningen Vårda Uppsala hoppa att parkens tillgångar nu kommer att tas till vara.

– Ja, vår förhoppning är att parken återställs, med det innehåll den hade från början och samtidigt då att den används som stadsdelspark i den här stadsdelen, säger Kristina Berglund.

Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Fredrik Ahlstedt, är desto mer besviken.

– Jag tycker att det är tråkigt att vi inte kan realisera det här projektet i Uppsala. Vi behöver bostäder och det är tråkigt att vi inte kan realisera det här projektet som ändå har bearbetats och omarbetats så att det fanns en ganska stor majoritet när vi gick fram med det här förslaget i fullmäktige. Så jag tycker att det är tråkigt, säger Fredrik Ahlstedt.

Är saken avgjord nu?

– Det finns möjlighet för entreprenören och projektören att överklaga det här också till överdomstolen. Det är möjligt att man gör det. Jag kan inte svara på den frågan, säger Fredrik Ahlstedt.

För att överklaga domen till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, krävs att domstolen först beviljar prövningstillstånd.