Landsting kartlägger depression

Landstinget i Uppsala län ska som första landsting i landet genomföra en omfattande undersökning för att ta reda på hur många av de patienter som söker vård för kroppsliga sjukdomar, som också lider av depression.
Det är psykiatricentrum vid Akademiska sjukhuset som under en vecka i april ska undersöka saken. Alla patienter som söker vård ska erbjudas att fylla i en enkät om hur de mår. Studien förväntas ge kunskaper som kan förbättra vården på sjukhus och mottagningar.