Höga böter för bensinbolagens samarbete

Marknadsdomstolen dömde idag fem bensinbolag för otillåtet samarbete till sammanlagt 112 miljoner kronor i böter. Det var ett större belopp än vad Tingsrätten hade dömt till, men bara en liten del av vad Konkurrensverket hade begärt från början.

– Vi yrkade på mer i vår stämningsansökan, säger Claes Norgren som är generaldirektör för Konkurrensverket. Men han tycker ändå att Marknadsdomstolen likväl skickat en viktig prejudicerande signal.

– Det är det som jag tycker är den viktiga segern. Mig veterligen är detta det högsta belopp som Marknadsdomstolen dömt ut.

Lägre krav gav högre böter
Konkurrensverket hade från början begärt 650 miljoner i böter, eller konkurrensskadeavgift som det heter, men fick igenom endast 52 miljoner i Tingsrätten.

Inför Marknadsdomstolen skrev verket ner sina krav till 405 miljoner och fick upp bötessumman från 52 till 112 miljoner kronor.

Samarbete kring rabatter
I domskälen heter det att det i målet påtalade informationsutbytet mellan bolagen i samband med den rabattsanering bolagen genomförde 1999 måste anses utgöra en förhållandevis allvarlig överträdelse av konkurrenslagen.

De fem bolagen döms till olika bötesbelopp.

Statoil ska betala mest, 50 miljoner kronor, Norsk Hydro ska betala 7 miljoner, Preem 10 miljoner, Shell döms att betala 20 miljoner, och OK Q8 25 miljoner kronor.

Så här kommentarer OK Q8:s arbetande styrelseordförande  Göran Lindblå, domen i Marknadsdomstolen:

– Domen är självklart är en motgång för bensinbolagen, om man jämför med tingsrättens dom. Om man jämför med Konkurrensverkets krav är det en framgång.

Är det en betungande avgift företaget ska betala?

– Det är ett mycket, mycket stort belopp även för oss, säger Göran Lindblå.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se