Krögarprotest mot kommunavgift

Flera krögare i Visby innerstad protesterar mot att hyran för uteserveringar har höjts med 40 procent i år - från 500 kronor till 700 kronor kvadratmetern.
Från tekniska nämndens sida motiveras höjningen med att priset inte höjts sedan 1997 och att andra kommuner, som på Öland, har det här priset... Men enligt Lennart Rosenlund, en av krögarna bakom protesten, var avgiften redan för flera år sen betydligt högre i Visby än i Stockholm. Han anser också att den korta turistsäsongen på Gotland inte motiverar avgiften för uteserveringar.