Förslag om ny brittisk terroristlag

Den brittiska regeringen la på tisdagen fram ett förslag till ny terroristlag. Inrikesdepartementet föreslås få en rad nya befogenheter, bland annat att placera misstänkta terrorister i husarrest utan rättegång.

Storbritanniens högsta domstol slog före jul fast att den nuvarande terroristlagen som antogs efter 11 septemberattentaten 2001 var olaglig. Den tillät de brittiska myndigheterna att hålla terrorismisstänkta utlänningar inspärrade på obestämd tid utan rättegång.

De nya befogenheterna innebär att misstänkta terrorister kan beläggas med utegångsförbud och förbjudas från att använda telefon eller internet.

Såväl de konservativa som liberaldemokraterna har förklarat att de tänker motsätta sig det nya förslaget. Även en del medlemmar av regeringspartiet Labour motsätter sig förslaget.