Ingen prövning i HD för sexutnyttjande

Tingsrättens dom mot en 57-årig Nyköpingsbo, på fyra månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av en utvecklingsstörd 37-åring, står fast.

Mannen överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt, men dök inte upp när rättegången skulle inledas. Enligt mannen själv hade han giltiga skäl för sin frånvaro, men högsta domstolen har nu avslagit hans begäran om att ärendet ska tas upp på nytt.