2013 – Ett förlorat exportår

1:32 min

Svensk exportmarknad går neråt, trots att svenska exportmarknader går bra.

– Det blir ett negativt år där det första halvåret var kraftigt negativt. Förutom en svag efterfrågan så har vi fått en starkare krona och det påverkar ju utfallet negativt.

Det säger Mauro Gozzo som kontinuerligt håller svenska exportmarknader under lupp för Business Sweden, före detta Exportrådet och Invest in Sweden. Gozzo ger en rätt dyster bild.

Svenska företag går bra, visserligen men det beror inte på exportens tillväxt. Trots många positiva faktorer går det inte så bra för AB Sverige och det beror mycket på den starka  svenska kronan, som gör svenska varor dyra utomlands.

Trots att USA och Japan går bra, trots att Tyskland växer och att botten är nådd i Storbritannien och Frankrike, att Kina går så där med sina egna mått mätt, men jättebra jämfört med alla andra länder, trots det växer svensk export inte alls i år och måttligt nästa år, 3,5 procent.

Före finanskrisen 2007 hade Sverige högre tillväxt i exporten.

Kommer vi någonsin tillbaka dit?

-- Ja, det får vi väl hoppas men det ser ju ut att vara tungt inne. Jag är inte så säker på att vi gör det. Perioden innan finanskrisen 2005-2007 var exceptionellt starkt. Frågan är om vi kan komma tillbaka dit, jag tror det kan ta väldigt lång tid, säger Mauro Gozzo.