Protester mot höjda arrenden

Ett 50-tal arrendatorer i Mellbystrand protesterar mot att markägaren vill höja deras tomthyror med 4000 kronor till 9 200 kronor per år.
Börje Snygg, en av representanterna för stugföreningen Tättingen, säger till P4 Radio Halland att höjningen är alldeles för stor. Eftersom markägaren och arrendatorerna inte kommer överrens har ärendet gått vidare till hyresnämnden.