Politiker lovar mer pengar till de med ADHD

Landstingsrådet Ulrika Ernving, vänsterpartiet, håller med kritiker om att landstinget satsar för lite resurser på barn och vuxna med exempelvis funktionshindret ADHD. Därför ska landstinget satsa mer resurser, lovar hon, men först nästa år. Som Sveriges Radio Sörmland berättat under några dagar är väntetiden för att få en utredning lång om man är barn och är man vuxen och misstänker att något är fel så kan man inte få hjälp i Sörmland.

Radio Sörmland har under ett par dagar uppmärksammat problematiken de neuropsykiatriska handikappen, exempelvis ADHD. Till neuropsykiatriskt centrum, som utreder barn, som man tror har till exempel ADHD eller Aspergers syndrom, är väntetiden ett helt år. Men nu lovar landstingets ansvariga politiker att det ska satsas mer.

Om man är vuxen och misstänker att man har handikappet adhd eller liknande, så måste man idag åka till Uppsala för att få en diagnos. Därefter finns ingen specialistbehandling och uppföljning. Socialdemokraternas vice ordförande i landstingets sjukvårdsnämnd, Jessica Ljungren säger att landstinget inte har något sådant uppdrag, men landstinget utreder nu vem som ska ha uppdraget och ansvaret. Hon anser att neuropsykiatriskt centrum skulle kunna utökas till att också gälla vuxna  - med fler anställda och att vuxenpsykiatrin skulle kunna samarbeta om vuxna precis som de gör när det gäller barn.