P4 Förmiddag

Soldater och ängel ska mäkla fred i Tvåstad med jättetärning

3:43 min

Tio militärer, en vit häst med en fredsängel och en gigantisk tärning. Projektet – som är en del av Göteborgs Konstbiennal -- ska på ett lekfullt sätt föra rivalstäderna Vänersborg och Trollhättan närmare varandra i helgen.

Tärningen ska färdas tillsammans med militärerna, hästen och det andra mellan Vänersborg och Trollhättan på lördag.

– Meningen är att på ett lekfullt sätt närma oss rivaliteten mellan de två städerna, säger Pernilla Eskilsson på kulturföreningen Vittring.

Projektet är en del av Göteborgs Konstbiennal och under färden mellan Vänersborg och Trollhättan ska man diskutera krig, fred och konfliktlösning. Både i världen och på det lokala planet.

– Det finns fortfarande en kamp mellan Trollhättan och Vänersborg. Det kan vara svårt att samarbeta mellan städerna. Därför ville vi förbinda städerna på en symboliskt plan.

Kulturföreningen Vittring står tillsammans med konsthallarna i Vänersborg och Trollhättan för arrangemanget. Färden går från centrala Vänersborg via bland Onsjö golfbana och Överby Köpcentrum till Trollhättan.

– På Överby kommer vi att spela ett strategispel, vid Onsjö kommer en nyskriven dikt att framföras. Längs med vägen kommer vi även att arrangera workshops och Näcken gör en visit.

Den stora tärningen har Pernilla Eskilsson själv skapat och symboliserar frågeställningen hur mycket slumpen ska styra i vårt liv.

– Är det slumpen och ödet eller vi själva som ska bestämma vart vi ska?

P4 Förmiddag
fm.vast@sverigesradio.se