SLU undersöker åar och bäckar

Nu ska det undersökas mer noggrant i vilken mån rester från jordbrukets användning av bekämpningsmedel hamnar i vattendragen.
Sveriges Lantbruksuniversitet ska det här året ta vattenprover på fyra olika platser i landet, däribland i södra Halland. Stickprovsundersökningar förra sommaren visade att det fanns bekämpningsmedelsrester i åar och bäckar av såväl tillåtna som icke tillåtna preparat.