Bidrag till vindkraft i länet

Fyra planerade vindkraftverk i Motala och Ödeshög har nu fått statliga bidrag.
Det gäller två kraftverk som ska byggas på fastigheten Långeryd i Motala och två som ska byggas i Runnestad i Ödeshög. Bidragen är på sammanlagt 2,9 miljoner kronor. Flera andra planerade vindkraftverk i kommunerna har överklagats, men det gäller inte dom fyra som nu fått statliga bidrag.