Förbjudet ämne hittat i kex

2:29 min

Ett ämne som är förbjudet i livsmedelsproduktion i hela EU har hittats i kakor och kex som finns i matbutiker i Sverige. Nyligen stoppade de svenska företagen Göteborgs Kex och Cloetta sin tillverkning av nya produkter. Men de varor som redan finns i handeln kommer inte att återkallas.

Det handlar om Smörgåsrån, Kexchoklad och Sportlunch. För ett par veckor sedan kom ett larm från tyska kontrollmyndigheter om att ämnet kloramfenikol hade hittats i ett enzym som används i bakningsprocessen av kexindustrin i Sverige.

Kloramfenikol är ett antibiotikum som är förbjudet i livsmedelstillverkning inom hela EU. Anledningen är att substansen inte har undersökts tillräckligt noga, men det experterna vet är att det i höga doser kan ge en allvarlig skada på benmärgen.

Livsmedelsverket har gjort en riskanalys av den uppkomna situationen. Slutsatsen är att mängden kloramfenikol som finns i en vanlig Kexchoklad eller i några Smörgåsrån inte är farligt för konsumenterna. Det säger giftexperten Leif Busk på verket.

– Med alla säkerhetsmått vidtagna så kan vi nog hävda att det här inte är ett problem som man behöver fundera speciellt mycket på som konsument, säger Leif Busk.

Men många föräldrar ger till exempel Smörgåsrån till sina barn. Är inte barn mer känsliga för små doser av något som är förbjudet?

– Nej, det har vi inga indikationer på att så skulle vara fallet. Och det rör sig ändå om oerhört små risker av intag som är flera flera tusen gånger högre än vad kan få i sig om man äter ett antal rån, säger Leif Busk.

På grund av den här riskbedömningen från verket kommer inga varor att behöva återkallas från butikshyllorna.

Det första larmet som kom handlade om att det förbjudna ämnet endast fanns i ett enzym som tillverkats nyligen.

Men senare kom nya uppgifter. Kloramfenikol kan ha funnits i de här produkterna under hela perioden 2011, även då i små doser och enligt Livsmedelsverket helt ofarligt för människor.

Men informationschef på Cloetta, Jacob Broberg, ser ändå allvarligt på att ett förbjudet ämne funnits i deras varor.

– Det är naturligtvis inte bra att en leverantör har levererat saker som innehåller andra saker än vad det borde göra. Det tycker vi inte är okej. Det faktum att har funnits tidigare är naturligtvis inte okej. Och därför har vi stoppat produktionen av den typen av produkter som innehåller det, säger Jacob Broberg.

Även finska Fazer är drabbat, och häromdagen kom uppgifter om att även KåKå sålt ett bakhjälpmedel som innehåller det förbjudna ämnet Kloramfenikol till ett 20-tal bagare i landet. KåKå drog genast in produkten.

Produktionen av både Kexchoklad och Smörgåsrån har återupptagits.