Brist på sjukvårdspersonal

Norrbottens landsting har svårt att få utbildade sjuksköterskor att vikariera på sjukhusen i sommar. Men det är inte bara i Norrbotten som det är brist på sjuksköterskor.
I Nordnorge har man liknande problem som norrbotten när det gäller vikarier till vården under sommaren. Där tvingas man hyra in sjuksköterskor från dyra bemanningsföretag. I Norge hyr man också in vårdpersonal från norra Finland som har gott om utbildade sjuksköterskor. I Sverige är bristen på sjuksköterskor och dålig ekonomi hos landstingen ett stort problem på många håll. I Jämtlands län till exempel har landstinget så stora ekonomiska bekymmer att man beslutat att stänga akutvårdsavdelnignen på länets enda sjukhus, Östersunds sjukhus, från den sista april. Även i vårt grannlän Västerbotten har man svårt att få tag på vikarier, främst under sommaren, men inte lika svårt som Norrbotten. I Västerbotten finns vårdutbildningar och det gör att det är lättare med vikarier, säger Caroline Frolin chef på Västerbottens läns landstings bemanningscentra.