Tveksam skogsskötsel i kyrkans skogar

1:42 min

Delar av svenska kyrkans skogsinnehav sköts inte på ett för miljön hållbart sätt menar Naturskyddsföreningen. Stora delar kalhuggs. Kyrkan vill vara ett föredöme inom skogsbruket men eftersom vinsterna ifrån timret är en viktig del av ekonomin  fortsätter kalavverkningarna. Trots detta är förvaltningen av skogen närmast en ickefråga i kyrkovalet på söndag.

– Det här är helt oacceptabelt, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen. 

– Varför det? 

– Jo men här har du väldigt djupa skador, det blir som utsläpp av växthusgaser också. 

Svenska kyrkan är den åttonde största skogsägaren i Sverige, totalt så motsvarar den skog kyrkan äger 700 000 fotbollsplaner. I mer än hälften av den produktiva skogsmarken bedrivs föryngringsavverkning - alltså kalhuggning som är bra för ekonomin men inte för den biologiska mångfalden.

Denna typ av avverkning är det vanligaste sättet att bruka skogen på i Sverige. Svenska kyrkan vill vara ett föredöme inom skogsförvaltningen och går själva ut med att skogen ska skötas med långsiktighet och med kärlek till dess växter och djur. Fredrik Sätter som är skogvaktare vid Härnösands stift medger att körskadorna är olyckliga men att det tillhör undantagen, och att gå ifrån kalavverkning tror han inte är möjligt. 

– Att lägga om hela skogsbruket till ett hyggesfritt skogsbruk, det tror jag inte är rimligt, det finns inte förutsättningar för det, vare sig naturmässigt eller ekonomiskt, säger Fredrik Sätter. 

Trots uppenbara problem för Svenska kyrkan att leva upp till sina ambitioner om ett miljövänligare skogsbruk så är det här inte en fråga som lyfts av de ledande partierna inför kyrkovalet på söndag. 

Jan Strid, forskare vid Göteborgs universitet som har studerat kyrkopolitiken under många år tror miljöfrågan ligger för långt ifrån de kyrkliga frågorna för att  komma i fokus, något som aldrig hänt hittills, enligt honom. 

– Nej det har i stort sätt varit en ickefråga hela tiden.

– och kommer det fortsätta vara så tror du?

 – Sannolikt,  skogen blir en ekonomisk fråga och inte en miljöfråga, säger Jan Strid på Göteborgs universitet.