Det blir samråd om mobilmaster

De fastighetsägare som berörs av planerade byggen av mobilmaster och torn i Eskilstuna ska få säga sitt om kommunens förslag om vilka regler som ska gälla vid bygglov. Det anser kommunsstyrelsen. Beslut om samråd togs aldrig när politikerna i miljö- och byggnämnden fattade beslut om vilka regler som ska gälla i kommunen.
Vid ett extra möte nästa vecka ska politikerna i nämnden dock fatta beslut om ett förslag om att samråd ska ske i frågan. Kommunsstyrelsen har också skrivit till regeringen och kräver nationella riklinjer så att operatörerna för tredje generationens mobilnät samordnar sina master och torn. Enligt tidigare politiskt beslut innehåller riktlinjerna regler om att masterna inte ska byggas kortare än 300 meter från bostadshus och det blir förbjudet att bygga i viktiga naturområden. Vissa områden blir dessutom frizoner för särskilt känsliga personer. Kommunens regler är en utveckling av Länsstyrelsen nyligen antagna regler för den sörmländska landsbygden.