Liv Hahne (M) hoppas ännu på bostäder i Seminarieparken

2:07 min

Mark- och miljödomstolens nej till att bygga bostäder vid Seminarieparken i Uppsala har kommit som en chock för dem som drivit frågan om att bygga bostäder där. Moderatpolitikern Liv Hahne, som varit ledande i arbetet i egenskap av ordförande i kommunens plan- och byggnadsnämnd, tror att det är god chans att den högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, beslutar sig för att pröva ärendet.

Men i nuläget ser Liv Hahne domen som en motgång som kan innebära stora problem för Uppsala.

– Jag kan nog säga att jag blev ledsen. Var ska människor bo? Det är den stora frågan. Vi kan ju inte förpassa dem till Tierp eller Östhammar bara därför att det inte går att bygga i Uppsala, säger Liv Hahne (M).

Mark- och miljödomstolens dom innebär att domstolen underkänner de bedömningar som Uppsala kommun och som Liv Hahne gjort om bostadsprojektet vid Seminarieparken. Domstolens slutsatser är, tvärt emot vad Liv Hahne och en majoritet av kommunpolitikerna anser, att den detaljplan som tagits fram strider mot kommunens egen översiktsplan och att projektet innebär påtaglig skada för den riksintressanta kulturmiljön.

– Alltså, jag tycker att det är viktigt med kulturmiljöer. Men vi skapar kulturmiljöer varje dag i Uppsala, säger Liv Hahne.

Det här ärendet har förberetts i ett antal år, och när det går till juridisk prövning så håller det inte. Är det inte lite genant för Uppsala kommun?

– Nej, jag tycker inte det. Det här är inte som en tingsrätt, utan det är en resonerande domstol där det handlar om vad man tycker. Och jag tycker att deras resonemang inte håller.

Har inte någon på kommunen, någon av era tjänstemän eller experter, sagt att det här blir svårt att få igenom?

– Nej, i princip inte.

De drivande i projektet var segervissa inför mark- och miljödomstolens prövning. Byggbolaget NCC skriver på sin hemsida att de förväntar sig att detaljplanen vinner laga kraft i år, och att de hoppas börja sälja bostadsrätter till området vid årsskiftet. Och från Uppsala kommuns sida kom man inte ens in med ett yttrande när mark- och miljödomstolen avgjorde ärendet. Något som Liv Hahne själv varit ovetande om:

– Nu satte du mig på det hala, för det hade jag ingen aning om. Det låter illa, men jag ska ta reda på varför.

Du blir förvånad över det?

- Ja, med tanke på allt arbete som lagts ner, vi har hållit på i tio år med det här, så förvånar det mig lite, ja det gör det, avslutar Liv Hahne (M), ordförande i Uppsala kommun plan- och byggnadsnämnd.

Liv Hahne tror att det är god chans att den högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, beslutar sig för att pröva ärendet.