MS-sjuk fortsätter sin kamp

Nu vänder sig MS-sjuke Fjugestabon Rickard Södergren direkt till landstinget för att försöka få gehör för sitt krav om att få sin fyrhjulsdrivna terrängmotorcykel klassad som handikapphjälpmedel.

Landstinget har sagt nej till att betala för hjälpmedlet trots att ingen utredare personligen besökt hans gård för att bilda sig en uppfattning om behovet. Rickard Södergren som drivit sina krav i flera rättsliga instanser väljer nu alltså att väcka frågan som ett medborgarförslag.