Många varslade arbetslösa

36 procent av de 300 personer som varslades om uppsägning i Sörmland mellan januari och mars förra året var arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ett halvår senare. Det visar en undersökning som Länsarbetsnämnden har gjort.
Men trots att antalet varslade var betydligt fler under sommaren och fram till början av hösten - drygt 1000 personer - var endast 23 procent av dem arbetslösa eller i åtgärder ett halvår senare, i mars 2002.