Personalläget inför vårdsemestrar bättre

Personalläget inom vården ser bra ut inför sommaren. Sahlgrenska sjukhuset har i år dragit ner på marknadsföringen i jakten på vikarier och behöver inte heller betala ut någon extra ersättning till ordinare personal som flyttar sin semester. Det här innebär minskade kostnader på ca 40 miljoner kr jämfört med tidigare år.

Det här är ett resultat av att det är fler platser på sjusköterskeutbildningarna och tidigare neddragningar inom vården säger Jan Börjesson personaldirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset till Radio Göteborg.