Färre antal konkurser i länet

Antalet konkurser i Östergötland minskade något under det första kvartalet i år. Det visar statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.
Under årets första tre månader försattes 60 östgötska företag i konkurs jämfört med 55 under samma period förra året. I länet som helhet har antalet konkurser istället ökat något.