Regeringen: Förläng skolplikten för svaga elever

2:06 min

Regeringen vill förlänga skolplikten upp till ett år för de elever som har så dåliga betyg att de inte kvalificerar sig för att få gå på gymnasiets nationella program. Utbildningsminister Jan Björklund låter nu en utredare ta fram förslag.

– Den grupp som har absolut störst risk för arbetslöshet och svårt att hitta fotfäste i samhället, det är ju dem som inte når målen i nian, och vi måste göra mer för att fler ska nå de målen, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I dag gäller skolplikten från årskurs ettan till nian i grundskolan. Gymnasiet är frivilligt även om de allra flesta nuförtiden går där. Nu vill regeringen att en utredare dels tar fram förslag på en obligatorisk sommarskola för de elever som slutat nian men som inte har tillräckligt bra betyg för att få börja ett nationellt gymnasieprogram.

Det här handlar om ungefär tolv procent av dagens grundskolelever. Utredaren ska också ta fram förslag om förlängd skolplikt, för de elever som gått sommarskolan, men ändå inte lyckats läsa upp betygen tillräckligt.

– En del av de eleverna är underkända bara lite grand i något enstaka ämne. Och där kan man klara det med en sommarskola på några veckor.  Men det är klart att de elever som har flera ämnen att ta igen och där det är betydande kunskapsluckor, där räcker det inte med sommarskola, och det är för dem då som det skulle vara aktuellt med ett extra år.

Men efter snart två mandatperioder i regeringsställning, ser du det själv som ett kvitto på att du inte har lyckats med din skolpolitik när du känner att du måste införa ytterligare ett skolpliktigt år för en del?

– Vi kommer ständigt att behöva göra mer för att förbättra kvaliteten i den svenska skolan. Att så många elever inte når målen, det är ett misslyckade för svenskt utbildningsväsende, men det kommer aldrig att vara så att vi säger nu lutar vi oss tillbaka, och är färdiga, nu har vi gjort allt som behöver göras, det är en ständig utveckling.

Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har också sagt att man vill att skolplikten också ska omfatta sexårsverksamheten, det som också kallas förskoleklass, något som i dag är frivilligt. Socialdemokraterna beslutade även på sin kongress i våras om att man vill att gymnasieskolan bör  vara obligatorisk, men att gå så långt är inte aktuellt, enligt utbildningsminister Jan Björklund.

– Ja, det tycker jag är en konstig idé. Jag tycker att grundskolan ska vara obligatorisk, och då kan man förlänga den, så att fler kan nå målen i grundskolan. Gymnasiet däremot, att ta studentexamen, och bli  högskolebehörig, det kan vi inte lagstifta om som krav på alla. Det är en orimlig målsättning, säger Jan Björklund.