Förslag: Egna solpaneler ska ge sänkt skatt

1:25 min

Regeringen föreslår skattelättnader för de hushåll som väljer att satsa på egenproducerad förnybar el.

– Jag hoppas att det här kommer att ge många enskilda husägare och fastighetsägare en knuff i ryggen. Vi vet att det finns många som funderar på, som är beredda att sätta upp solceller på sitt tak, säger energiminister Anna Karin Hatt.

I nästa veckas budgetpropositionen föreslår regeringen sänkt skatt för den som satsar på egenproducerad förnybar el. Villaägare som har egen vindkraft eller solpaneler på huset, ska enligt förslaget få göra avdrag på deklarationen för upp till 20 000 kilowattimmar per år, vilket skulle motsvara cirka 12 000 kronor per år.

En förutsättning för att man ska få göra avdraget är däremot att man som mikroproducent köper lika mycket el från nätet som man matar ut på det.

Men villaägarnas riksförbund är kritiska till förslaget och menar att regeringen istället borde satsa på åtgärder som tar hänsyn till villors olika förutsättningar.

Jakob Eliasson är energipolitisk expert på villaägarnas riksförbund.

– Det finns en risk att det här förslaget, i och med att det är så teknik-specifikt, snedvrider investeringarna från småhusägarna. För alla hus har ju inte söderläge och många soltimmar per år. En del har helt andra förutsättningar som gör att det är andra sorters åtgärder som är motiverade att genomföra. Förslaget kan innebära att det nu blir lönsamt att investera i till exempel solceller, fast det ur samhällets synpunkt egentligen hade varit bättre att man investerat i till exempel tilläggsisolering eller nya fönster på just det specifika huset, säger Jakob Eliasson.