Vetenskapen

Simon Kyaga

10 min

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och forskare, 38 år gammal. Född i Stockholm, men redan påtänkt vid Himalayas sluttningar där hans svenska mor och tibetanska far träffades.
I tonåren väcktes hans fascination över hjärnan, medvetandet och buddistisk filosofi. Idag forskar han på den gamla myten om det galna geniet med hjälp av de senaste molekylärbiologiska metoderna.
– I min föreläsning kommer jag beskriva sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom i ett psykologiskt och evolutionärt sammanhang för att visa att kulturen är en central del av människans ursprung. Jag tar upp frågan om hur vetenskapen ställer sig till fantasin som fenomen och forskningsobjekt, såväl som hur jag själv drar nytta av den i min egen forskning.