Länsstyrelsen vill satsa på biodlingen i Västra Götaland

Biodlingsbranschen behöver mer stöd anser Länsstyrelsen, som nu ansöker om pengar till ett nationellt institut.

En fjärdedel av landets biodlare finns i Västra Götaland, och därför vill Länsstyrelsen nu starta ett nytt nationellt institut för bin och pollinerande insekter.

Per Ekwall är pensionerad lärare och hobbybiodlare. Han är också ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund i Norra Älvsborg och har varit inblandad i arbetet bakom förslaget från Länsstyrelsen.

På den lilla gården strax utanför Frändefors har han två bikupor som har producerat 60 kilo honung i år. Men honungen är inte den främsta anledningen till att man nu vill satsa på biodling i Västra Götaland.

– Det är pollineringsvärdet helt enkelt. Det är tio till femton gånger större än honungsvärdet och utan bin och andra pollinerande insekter skulle vi snart ha en öde planet.

Om förslaget blir verklighet så hoppas man att det ska ge en bättre livsmedelsproduktion, biologisk mångfalt och kraftigt ökad lönsamhet för svenska biodlare.

Länsstyrelsen vill samarbeta med bland andra Jordbruksverket i satsningen, och ansöker nu om 4,7 miljoner kronor årligen i regeringsstöd för projektet.