Miljoner på spel för Sörmland

Länsstyrelsen i Sörmland ger Lettlands ambassadör i Stockholm en månad på sig att ändra de villkor som den lettiska regeringen ställt i samband med en upphandling om olika utvecklingsprojekt. Om inte villkoren ändras kan Länsstyrelsen och de sörmländska kommunerna komma att stoppa alla nya samarbetsprojekt med Lettland.
Den lettiska regeringen ska ha gynnat vissa parter i upphandlingar av projekt som finansierats med EU-medel samtidigt som de sörmländska projekten missgynnats. De senaste fem åren har olika sörmländska samarbetsprojekt för 20 miljoner kronor genomförts i Lettland - finansierade genom den statliga östersjömiljarden. Länsstyrelsen, landstinget och de sörmländska kommunerna har alla varit engagerade i projekten - men nu har samarbetet fått sig en rejäl törn. När ett konsortium bestående av samma sörmländska parter som tidigare lämnade in en intresseanmälan för att delta i ett EU-finansierat utbildningsprojekt värt tre miljoner kronor satte de lettiska regeringen upp villkor som var omöjliga att uppfylla och som anses strida mot EUs upphandlingsregler. Bland annat krävde letterna att minst 30 procent av det totala antalet anställda i det företag eller den organisation som får projektet ska arbeta med regionala utvecklingsfrågor, men företaget behöver inte vara större än 10 anställda. Det innebär att ett småföretag med fyra anställda som arbetar med regional utveckling kan få projektet - medan det sörmländska konsortiet utstängs där 310 av cirka 6 000 anställda arbetar med regionala utvecklingsfrågor, ett förhållande som den sörmländska projektledningen anser vara orimligt. Upphandlingen har den senaste tiden varit föremål för flera formella och informella kontakter mellan svenska och lettiska myndigheter, och länsstyrelsen beslutade idag att ge den lettiska ambassadören i Stockholm en månad på sig att ändra villkoren. Om letternas hårda linje står fast innebär det att framtida sörmländska samarbetsprojekt för 10-tals miljoner kronor kan komma att stoppas. - Det vore väldigt beklagligt, dom här projkekten innebär ju en oerhörd utvecklingspotential för båda sidor, säger Gert Andersson, projektledare för det sörmländska lettlandsarbetet.