Vägtrummor som öringar gillar

11 min

Gamla vägtrummor hindrar ofta vandringsfisk, laxar, harrar och öringar som ska ta sig upp i bäckar och älvar för att leka. Det vill Trafikverket och länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten råda bot mot. Tillsammans med Sveaskog, SCA och Holmen satsar man nu 8 miljoner Euro på att byta ut vandringshinder i vattendrag till vägtrummor som fiskarna kan passera och trivas i. Thomas Öberg for ut i Piteälvens vattensystem för att vara med när man bytte ut en gammal vägtrumma.

Sofia Perä vid länsstyrelsen i Norrbotten och Ida Schönfeldt vid Trafikverket leder projektet.