Missbruksenhet i Ulricehamn läggs ner

Nu föreslås en nedläggning av missbruksenheten Triangeln i Ulricehamn. I stället ska ett nytt öppenvårdsprojekt starta i sommar med stöd av länsstyrelsen.

Personalen på Triangeln fick nyligen besked om att verksamheten ska upphöra. MBL-förhandlingarna är inte klara, men redan den första april är det tänkt att verksamheten skall slå igen.
En socialsekreterare får fortsätta att jobba, medan två behandlingsassistenter erbjuds andra arbetsuppgifter, var är ännu inte bestämt.
Orsaken till stängningen är förvaltningens budgetunderskott förra året på 10 miljoner kronor och sparkrav på minst lika mycket i år. Genom att lägga ner Triangeln spar kommunen en halv miljon kronor om året. Tanken är att en ny öppenvårdsmotagning för missbrukare skall starta i sommar. Den verksamheten kostar också ungefär en halv miljon om året, men länsstyrelsen väntas satsa halva summan. Personalen på Triangeln motsätter sig förändringen. I ett brev till förvaltningen uttrycker personalen sin förvåning över beslutet och att de är chockade och bestörta över hur ärendet har hanterats. De uttrycker också sin oro över hur de pågående bedandlingskontakterna skall kunna avslutas på ett bra sätt. Personalen anser att Triangeln bör få fortsätta parallelt med den nya öppenvårdsverksamheten. 
Sedan 1998 har antalet kända narkotikamissbriúkare i Ulricehamn tiodublats, från fem till över 50 stycken.