Sjuksköterskor bristvara i Lund

Rekryteringen av sommarvikarierande sjuksköterskor på universitetssjukhuset MAS i Malmö är god: redan nu är 70 procent av sommarens sjukskötersketjänster besatta.
I Lund är dock situationen lika problematisk som i fjol: där saknas minst 100 sjuksköterskor, säger Lars Göran Danielsson på personalavdelningen till P4 Radio Malmöhus. - Vi går in i en sommar med en mycket hård ansträngning på vårdplatserna. Vi försöker få till stånd en samordning inom hela regionen för att få den bästa möjliga vården för regionens invånare i sommar, säger han. Konkurrensen om de nyutbildade sjuksköterskorna är hård och bristen på dem har gjort att lönerna höjts på senare tid: medelgrundlönen för en sjuksköterska i Skåne är nu 20.300 kr.