Nyheter på svenska vecka 37

En bra vecka för den sverigefinska minoriteten

4:43 min

I onsdags besökte statsminister Fredrik Reinfeldt den finska föreningen i Torshälla i Eskilstuna. Statsministern stiftade bekantskap med de finska arbetskraftsinvandrarna från 60- och 70-talen och fick höra deras berättelser om livet då och nu. Senast i fredags prydde bilden på Reinfeldt i Torshälla framsidan av Dagens Nyheter.

Regeringen slopar kravet på förkunskaper när det gäller undervisning i modersmålet. Tidigare har det krävts att tex andra och tredje generationens sverigefinnar kan en del finska hemifrån innan de kan beviljas undervisning i språket i skolan.

Regeringen föreslår i höstens budget att alla barn tillhörande de nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer eller judar ska få rätt till modersmålsundervisning i grundskolan.

- Vi vill ge elever som vill återta och lära sig sina minoritetsspråk den möjligheten, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Även kravet på minimiantalet elever slopas

Skollagen har tidigare krävt att det finns minst fem elever som vill läsa minoritetsspråk för att kommunen ska vara skyldig att anordna en modersmålsgrupp. Det kravet skall nu slopas. Regeringen ger dessutom Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk. Förändringarna i skollagen träder i kraft hösten 2015.

Länsstyrelsen informerar kommunerna

Kunskaperna gällande de nationella minoriteternas rättigheter varierar stort bland landets kommuner. I vissa kommuner har man aldrig hört om minoritetslagen medan andra kommuner har kommit långt i sitt arbete med minoriteterna. Stockholms länsstyrelse, som har till uppgift att bevaka hur kommunerna tillämpar lagstiftningen, reser nu runt i Sverige för att informera kommunerna om deras skyldigheter. Annika Bahrtine från Region Skåne var med och arrangerade informationsmötet i Malmö. Hon säger att kommunerna påvisar ett ökat intresse för dessa frågor.

Det är viktigt att minoriteterna har representanter på lokal nivå, som kan framföra ärendena och ställa krav på kommunen. Det är först då kommunerna börjar agera, betonar Katarina Popovic från Stockholms länsstyrelse.

Journalismimme perustana on uskottavuus ja puolueettomuus. Sveriges Radio on riippumaton poliittisista, uskonnollisista, taloudellisista, julkisista ja yksityisistä intresseistä.
Lue lisää toimintatavoistamme.