Veterinärrapporten klar om vanvård i ladugård

Nu har veterinärernas inspektionsrapport blivit klar om det fall av vanvård som i början av året upptäcktes i en ladugård utanför Sollefteå.

94 kor och ungdjur fick nödslaktas sedan veterinärerna upptäckt svåra missförhållanden under ett oannonserat besök.

I dag ska samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå, som hanterar djurskyddsärenden, ta upp fallet som ett extra ärende på sitt sammanträde. Ordföranden Gunder Lidén sa i går kväll att han inte hunnit sätta sig in i ärendet och inte visste om nämnden skulle polisanmäla djurägaren.

I rapportern skriver man till exempel om box 14: Ett ungdjur, nummer oläsligt på grund av gödsel. Djuret var kraftigt nedsmutsat och hårlösa partier kunde ses. Klövvården kunde inte bedömas på grund av gödsel. Vattenkoppen ur funktion

Ja, så går veterinärerna i sin rapport igenom box efter box med ungdjur och dom uppbundna korna i ladugården och konstaterar att djuren framför allt var mycket smutsiga och en stor del av dom hade vad som kallas gödselpansar och som gör att korna tappar hår och inte kan hålla värmen.

Kossornas klövar hade inte skötts som dom ska, några hade fått korkskruvsklövar, men det var svårt att bedöma eftersom korna stod i upp till 30 centimer av gödselsörja. Bonden förklarade att utgödslingen inte hade fungerat under hösten.

Korna kunde därför inte heller ligga ner för att vila och idissla som kor normalt vill göra många gånger varje dag. Djuren hade inget vatten vid besiktningen och på några ställen höll taket i ladugården på att rasa in, och det drog från trasiga fönster.

Djurägaren gick med på att genast skicka samtliga djur till nödslakt.