SOS- Tierp överlämnade protest

SOS-Tierp överlämnade idag en protestlista med 2208 namnunderskrifter, vilket är ungefär tio procent av kommunens invånare, till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson där de kräver ett nej till provborrningar i kommunen.