Bönder tjänar miljoner på master

Lantbrukarna (LRF) i Skaraborg kan årligen tjäna uppemot totalt tio miljoner kronor på arrenden till de bolag, som bygger nätet för den tredje generationens mobiltelefoner, de så kallade 3G-masterna. - Många lantbrukare är positiva till att skriva avtal, säger ombudsman Lars Nilsson på LRF i Skaraborg.
Enligt LRF finns det planer på att sätta upp mellan 500 och 700 nya 3G-master i Skaraborg. Många lantbrukare har redan skrivit på avtal med 3G-operatörerna, och det är nu upp till dem att söka byggnadslov hos kommunerna. Bara i Vara kan det handla om 40 stycken 3G-master, som behöver bygglov. Bönderna i Skaraborg kan få upp till 15 000 kronor i arrendeersättning per år för den mark, där 3G-masten sätts upp. Ombudsman Lars Nilsson på LRF tror att det kan bli tal om årliga ersättningar på upp emot tio miljoner.